Rezerwacja

Procedura rezerwacji i odbioru/zdania jachtu

 • Zawarcie umowy czarteru wymaga wcześniejszego uzgodnienia telefonicznego lub pocztą elektroniczną i rezerwacji wolnego terminu.
  Po rezerwacji terminu niezwłocznie zostaną wysłane pocztą dwa egzemplarze podpisanej umowy
 • Jeden egzemplarz umowy należy podpisać i odesłać pocztą wraz z dowodem wpłaty zaliczki w wysokości 30% w terminie 7 dni (numer konta w zakłade Kontakt);pozostałą część opłaty należy uiścić najpóźniej w dniu odbioru jachtu;
 • Pierwszego dnia czarteru pobierana jest kaucja w wysokości 600 zł. Kaucja jest rozliczana ostatniego dnia czarteru. Kaucja jest zwrotna w całości w przypadku braku uszkodzeń na jachcie
 • Koszt zdania jachtu nieposprzątanego, w stanie odbiegającym od stanu początkowego: 130-200 zł
 • Istnieje możliwość wynajęcia sternika. Koszt: 150 zł/doba + wyżywienie.
 • Jacht wydawane są po godzinie 16:00 pierwszego dnia czarteru
  Jacht należy zdać do godziny 12:00 ostatniego dnia czarteru.
  * Godziny mogą się zmienić w przypadku zgody Armatora
 • Czartery rozpoczynają się i kończą w Porcie PTTK w Wilkasach. Istnieje możliwość czarteru “w jedną stronę” (“one-way”), jednakże należy uprzedzić o chęci pozostawienia jachtu poza portem macierzystym z wyprzedzeniem minimum 48h.
 • Koszt zdania jachtu w porcie innym niż macierzysty wynosi 200 zł.

 

INFORMACJE POTRZEBNE DO SPORZĄDZENIA UMOWY:

imię i nazwisko Sternika
dokładny adres zamieszkania (z kodem pocztowym)
nr telefonu kontaktowego
nr dowodu osobistego Sternika
PESEL
numer/typ patentu
termin czarteru
adres e-mail

Jeśli jesteś zainteresowany(-a) czarterem, zapraszamy do kontaktu.