We współpracy z Grupą AQUAMED oraz Szkołą Sportów Wodnych i Ekstremalnych QRS MAZURY zapraszamy na szkolenie z ratownictwa lodowego.

Szkolenie jest szkoleniem specjalistycznym z ratownictwa i samoratownictwa lodowego i przeznaczone jest głównie dla służb ratowniczych – w szczególności WOPR-u, jednostek ratownictwa wodnego straży pożarnej, policji, straży miejskiej i gminnej oraz innych zainteresowanych podmiotów. Przyjmujemy również zgłoszenie od osób indywidualnych.

Podejście szkoleniowe Instruktorów opiera się na jak najlepszym odwzorowaniu warunków i realizmu sytuacji niebezpiecznych. Każdy z kursantów wcieli się w rolę osoby poszkodowanej, jak i osoby ratującej. Podczas szkolenia kursanci nauczą się przede wszystkim zapobiegania sytuacjom niebezpiecznym poprzez poznanie zjawisk towarzyszących powstawaniu struktury lodowej, jej zachowania w rożnych warunkach meteorologicznych oraz metod rozpoznania obecnych warunków lodowych. Doświadczenie Instruktorów QRS Mazury, prowadzących szkolenie, oparte jest na wieloletnich obserwacjach i działaniach w tematyce ratownictwa lodowego. To także czynni Ratownicy Wodni oraz Instruktorzy Ratownictwa Jachtowego.

Nauka technik samoratownictwa z wykorzystaniem dostępnych narzędzi oraz ratownictwa osób trzecich pozwoli kursantom poznać zasady skutecznego wydobywania osób poszkodowanych w wyniku załamania się lodu. Dzięki poznanym technikom minimalizowane są szanse wychłodzenia w wodzie o niskiej temperaturze.

Szkolenie zawiera część teoretyczną oraz praktyczną:

 • Panel teoretyczny w postaci wykładów i dyskusji z tematów
 • Panel praktyczny

Uwaga!
W tym szkoleniu mogą brać aktywny udział tylko osoby pełnoletnie. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że biorą w nim udział z pełną świadomością i na własną odpowiedzialność.

Program szkolenia lodowego

Panel teoretyczny w postaci wykładów i dyskusji z tematów:

 • najczęstsze zagrożenia i sytuacje niebezpieczne na zamarzniętych akwenach wodnych
 • pokrywa lodowa na zbiornikach wodnych, jej powstawanie, rodzaje, struktura, wytrzymałość, zachowanie w zależności od zmienności warunków meteorologicznych, rozpad i zanikanie
 • bezpieczeństwo osobiste na lodzie, przygotowanie do wyjścia na lód, metody pomiaru pokrywy lodowej i prognozowanie jej struktury i wytrzymałości, ubiór i wyposażenie do bezpiecznego poruszania się po lodzie
 • samoratownictwo i ratowanie osób trzecich
 • organizacja jednostki ratownictwa lodowego w okresie zimowym
 • sprzęt do ratownictwa lodowego. Wykorzystanie dostępnych urządzeń i materiałów.
 • współdziałanie z centrum powiadamiania ratowniczego

Panel praktyczny:

 • nauka prowadzenia rozpoznania lodowego na zamarzniętym akwenie, pomiary grubości i wytrzymałości tafli lodowej
 • metody zabezpieczenia własnego i koordynacji działań grupy na lodzie
 • praktyczna nauka ratowania się w sytuacji załamania się lodu przy pomocy posiadanego wyposażenia zabezpieczającego
 • ratowanie osób trzecich w pojedynkę i w zespole, praktyczne pokazy i ćwiczenia z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w panelu teoretycznym.

Opłaty

Koszt: 3000 zł dla grupy.

Liczba osób w grupie szkoleniowej – maksymalnie 10 os. na jeden termin.

Czas trwania szkolenia – 2 dni (sobota/niedziela)

Opłaty niezawarte w cenie kursu wg. uznania kursanta

 • dojazd na miejsce kursu, zakwaterowanie i wyżywienie

Kontakt w sprawie szkoleń:
+48 600 202 436
info@nordjacht.pl

Technika samoratownictwa lodowego

Pomiar grubości lodu.

Pokaz ratownictwa lodowego.

Pomiary grubości lodu