Z przyjemnością informujemy, że operator marki Nordjacht.PL został autoryzowanym agentem ubezpieczeniowym ERGO Ubezpieczenia Podróży. W ramach współpracy świadczymy usługi:

 • ubezpieczeń NNW w podróżach krajowych
 • ubezpieczeń kosztów rezygnacji z podróży, w tym także z powodu COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.


Ubezpieczenia Podróży Krajowych NNW - ERGO Ubezpieczenia Podróży

Zakres ubezpieczenia 5.000 10.000 20.000
Następstwa nieszczęśliwych wypadków SUMA UBEZPIECZENIA
oraz górne limity odpowiedzialności
Uszczerbek na zdrowiu 5.000 PLN 10.000 PLN 20.000 PLN
Śmierć 2.500 PLN 5.000 PLN 10.000 PLN


Możliwe rozszerzenia ubezpieczenia

Bagaż 1.000 PLN
Sporty wysokiego ryzyka +
Sporty ekstremalne +
Sporty wyczynowe +
Pakiet SPORT
 • rozszerzenie NNW o następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka
 • koszty ratownictwa 12.000 PLN
 • sprzęt sportowy 2.000 PLN
 • wypożyczenie sprzętu sportowego i opłaty za karnet 800 PLN
 • OC 40.000 PLN w tym mienie 8.000 PLN


Ubezpieczenie kosztów i rezygnacji z podróży

Przedmiot ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży
Koszty rezygnacji z podróży - przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione przez Ubezpieczonego, w związku z rezygnacją z podróży przed datą wyjazdu przewidziane w umowie z oferentem usługi, uj. umowie imprezy turystycznej (powiększona o ewentualne, dodatkowe świadczenia, np. wycieczki fakultatywne, jeśli zostały opłacone łącznie z imprezą turystyczną), umowie przewozu, umowie rezerwacji noclegu, umowie (formularzu) zgłoszenia uczestnictwa w konferencji, warsztatach, szkoleniu lub kursie, umowie wynajmu pojazdu, czarteru jachtu, uczestnictwa w rejsie.
Ergo Ubezpieczenia Podróży zwraca te koszty pod warunkiem, że Ubezpieczony nie może odbyć podróży zgodnie z planem i jeżeli przyczyną rezygnacji jest: Rezygnacja 100 Covid-19 Rezygnacja CHP Covid-19
1. Śmierć Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, w tym wyniku choroby Covid-19 lub choroby przewlekłej. +
2. Śmierć najbliższego krewnego Ubezpieczonego lub najbliższego krewnego współuczestnika podróży, która nastąpiła 45 bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu, w tym w wyniku choroby Covid-19 lub choroby przewlekłej. +
3. Nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie (w tym Covid-19) Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, pod warunkiem, iż istnieją przeciwwskazania medyczne do odbycia podróży, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim. +
4. Nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie najbliższego krewnego Ubezpieczonego lub najbliższego krewnego współuczestnika podróży, skutkujące leczeniem szpitalnym lub powodujące konieczność sprawowania nad nim opieki, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim i nie rokujące poprawy stanu zdrowia do dnia wyjazdu, w tym także skutkujące hospitalizacją nagłe zachorowanie na Covid-19 najbliższego krewnego Ubezpieczonego, które nie zakończy się do dnia rozpoczęcia podróży. +
5. Ciąża zagrożona lub jej powikłania, o ile w momencie zawarcia umowy podróży była przed 10 tygodniem ciąży. +
6. Szkoda w mieniu Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, powstała wskutek ryzyka elementarnego lub przestępstwa, która nastąpiła w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu. +


Ubezpieczenie kosztów zmiany rezerwacji

Przedmiot ubezpieczenia kosztów zmiany rezerwacji
Koszty zmiany rezerwacji - to niezbędne i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczonego w zakresie zmiany rezerwacji biletu lub zakup nowego biletu w cenie kontynuowania podróży, o ile Ubezpieczony spóźni się na planowany środek transportu. Limit odpowiedzialności z tego tytułu wynosi 2.500 PLN na osobę, jednak nie więcej niż do wartości ubezpieczonego biletu.
ERGO Ubezpieczenie Podróży pokryje niezbędne i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczonego w zakresie zmiany rezerwacji biletu na zakup nowego biletu w celu kontynuowania podróży, o ile Ubezpieczony spóźni się na planowany środek transportu, ze względu na:
1. Opóźnienie środka transportu komunikacji publicznej, którym Ubezpieczony lub współuczestnik podróży miał dotrzeć do miejsca rozpoczęcia przewozu. +
2. Wypadek komunikacyjny, któremu uległ Ubezpieczony lub współuczestnik podróży. +

Zawarcie umowy

 1. w dniu rezerwacji podróży - jeżeli rezerwacja podróży nastąpi w terminie krótszym niż 30 dni przed datą wyjazdu,
 2. w terminie 14 dni od daty rezerwacji podróży - jeżeli rezerwacja podróży nastąpi w terminie wcześniejszym niż 30 dni przed datą wyjazdu.

Dodatkowe

 • Anulacja polisy - polisę ubezpieczenia kosztów rezygnacji i zmiany rezerwacji podróży można anulować w systemie wyłączni w dniu jej wystawienia.
 • Okres ubezpieczenia - rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy i kończy w dniu wskazanym w na polisie jako początek podróży.
  Suma ubezpieczenia
Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży
 • Cena imprezy turystycznej (powiększona o ewentualne, dodatkowe świadczenia, np. wycieczki fakultatywnej, jeśli zostały opłacone łącznie z imprezą turystyczną), cena biletu, cena noclegu (za wyjątkiem obiektu noclegowego), cena rejsu, cena najmu jachtu, cena konferencji, warsztatów, szkolenia lub kursu, jednak nie wyższa niż 25.000 PLN na osobę
 • Cena obiektu noclegowego, nie wyższa niż 25.000 PLN na obiekt noclegowy
 • Cena najmu pojazdu, jednak nie wyższa niż 2.500 PLN na pojazd
Ubezpieczenie kosztów zmiany rezerwacji
 • cena biletu, jednak nie więcej niż 2.500 PLN na osobę

W celu obliczenia składki zapraszamy do kontaktu: 
+48 600 202 436info@nordjacht.pl

Informacje o cookie

Na stronie nordjacht.pl używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.